Privātuma informācija

Mājaslapa www.internetaveikali.com ( turpmāk tekstā – Interneta veikali) pieder privātpersonai (turpmāk tekstā – Privātpersona) un nav atsevišķi nodalāma kā tiesību subjekts. Šī – zemāk paustā privātuma politika ir izstrādāta mājaslapas apmeklētāju un lietotāju interesēs, lai nodrošinātu ar informāciju par jūsu privātuma aizsardzību.

Visu apmeklētāju datu iegūšana un uzglabāšana notiek saskaņā ar Latvijas Republikas fizisko personu datu aizsardzības likumu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK, tostarp citiem privātuma aizsardzībā piemērojamiem tiesību aktiem. Lūdzu ņemat vērā, ka šie noteikumi ir formāla rakstura un tie neatšķiras no sabiedrībā vispārpieņemtās izpratnes privātuma aizsardzības jomā.

Ko mēs darām ar iegūto informāciju?

Jebkura jūsu veiktās darbības mājaslapā nav ar mērķi nekādā veidā ievākt jūsu personīgo informāciju, ne jūsu vārdu un uzvārdu, dzīvesvietas adresi un saziņai izmantojamos līdzekļus. Ja vien jūs paši nebūsiet pauduši nepārprotamu tādu gribu, mēs necentīsimies sazināties ar jums jebkādā veidā.

Interneta veikali automatizētās datu apstrādes sistēmas ievāc šādus datus: pārlūka informācija, operētājsistēmas informācija, IP adrese.

Jūs varat manuāli iesniegt komentāru un saziņas formā vairāk informācijas par sevi, kas nekad netiks izmantota pretēji jūsu interesēm.

Ja jūs esat piekrituši mūsu jaunumu saņemšanai epastā, jūsu epasta adrese nekad netiks nodota nevienai trešajai pusei un jums ir garantētas tiesības atteikties no jaunumu saņemšanas jebkurā laikā.

Piekrišana noteikumiem

Mājaslapas apmeklēšana, komentēšana un citu darbību veikšana tajā nozīmē automātisku jūsu piekrišanu privātuma politikai un no tiem nav iespējams atteikties. Ja jums pret to ir pretenzijas, lūdzu, pametiet šo mājaslapu nekavējoties!

Personīgo datu izdošana 3.pusēm

Ievāktie dati nekad netiek izdoti nekādos nolūkos nevienai trešajai pusei, izņemot, lai novērstu un atklātu likumpārkāpumus tie var tikt nodoti tiesībsargājošajām iestādēm, bet tikai pēc tiesiska lūguma saņemšanas. Mēs neizmantojam iegūtos telefona numurus, e-pastu adreses, lai nodotu tos 3.pusēm mārketinga aktivitāšu īstenošanai.

3.pušu servisi

Interneta veikali tiek uzturēts ar 3.puses starpniecību, kas nodrošina interneta pakalpojumu sniegšanu. Mājaslapas tehniskā uzturēšana notiek ārpus Privātpersonas pilnīgas kontroles, bet komersants, kas veic šis vietnes tehnisko uzturēšanau, ir apņēmies garantēt visu tiesību aktu ievērošanu atbilstoši Lietuvas Republikas likumdošanai privātuma jomā, kurā tas atrodas. Lai pilnībā izprastu tās valsts jurisdikcijas nianses privātuma politikas jomā, lūdzu, vērsieties ar atbilstošu lūgumu kaimiņvalsts kompetentajās iestādēs!

Mājaslapā jūs varat ievērot saites uz vairākiem desmitiem dažādu komersantu. Šie komersanti nekādā veidā mums neizsniedz nekādu jūsu privāto informāciju, ja tāda iegūta, jums veicot pirkumus, iepriekš apmeklējot vietni Interneta veikali.

Interneta veikali neatbild par 3.pušu privātuma politiku un brīdī, kad esat pametuši šo vietni, spiežot uz saitēm, kas ved uz 3.pušu mājaslapām, automātiski tiek piemēroti tie privātuma noteikumi/politika, kur jūs apmeklējat dotajā brīdī!

Drošība

Mēs uzņamies atbildību par iegūto datu drošību un saglabāšanu, tamdēļ esam izvēlējušies strādāt tikai ar maksimāli nepersonalizētu informāciju. Mūsu sistēmas ir pietiekoši drošas tādu datu uzglabāšanai, bet Privātpersona neuzņemas atbildību, ja pat tikai augstāk miniētie dati noplūduši ļaunprātīgu un prettiesisku citu personu un/vai tiesību subjektu rīcības dēļ. Par katru šādu gadījumu tiks ziņots tiesībsargājošajām iestādēm apmeklētāju privātuma interešu aizsardzības nodrošināšanai.

Izmaiņas privātuma politikā

Privātpersona patur tiesības mainīt un atjaunināt privātuma politiku tik bieži, cik viņa uzskatīs par nepieciešamu, un bez iepriekšēja vai vēlāka brīdinājuma par to. Jebkādi atjauninājumi tiks publicēti šajā lapā un stāsies spēkā nekavējoties, bez atsevišķa paziņojuma.