Nederīgu preču atgriešana

Pasūtot preces no ārzemju interneta veikaliem, var gadīties, ka atsūtītā prece nav gluži tā, kas tikusi pasūtīta vai ir bojāta, un jūs nevēlaties to pieņemt.

Ja prece ir līgumam neatbilstoša un pircējs vēlās to atgriezt pārdevējam, šādā gadījumā ir jāizmanto savas atteikuma tiesības 14 kalendāro dienu laikā, proti, šajā laikā jāinformē pārdevēju par preces neatbilstību līguma noteikumiem. Pārdevēja pienākums ir kompensēt ar preces atpakaļ sūtīšanu saistītos izdevumus, ko jānorāda pievienotajā iesniegumā par atteikuma tiesību izmantošanu, tam pievienojot pierādījumus par preces atpakaļ sūtīšanas izdevumiem.

Cik ilgā laikā pārdevējam ir jāatgriež naudu par līgumam neatbilstošas preces atgriešanu?

Nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14  kalendāro dienu laikā. Diemžēl ar naudas atmaksu lielākā pārdevēju daļa izvēlās vilcināties līdz pēdējam brīdim.