Lietošanas noteikumi

Pēdējo reizi atjaunināti: 1. maijā, 2017

Lūdzu, izlasāt šos lietošanas noteikumus uzmanīgi. Lūdzu, ņemat vērā, ka tie piemērojas tiklīdz kā jūs apmeklējat mājaslapu www.internetaveikali.com.

Jūsu piekļuve mājaslapai nozīmē programmātisku piekrišanu lietošanas noteikumiem un privātuma politikai bez iespējas no tiem atkāpties. Noteikumi attiecās uz visiem apmeklētājiem un jebkādā formā un darbībās, neatkarīgi no viņu apmeklējuma mērķa.

Jūs piekrītat tam, ka no lietošanas noteikumiem un privātuma politikas nevienā brīdi nav iespējams atkāpties.

3.pušu servisi

Mūsu mājaslapā tiek aprakstīti 3.pušu komersanti, veidojot saites uz tiem. Jūs piekrītat un akceptējat to, ka informācija var nebūt par tiem pilnībā precīzi pasniegta. Jūs esat informēti, ka mājaslapas Interneta veikali autori neuzņemas atbildību par pieminēto komersantu rīcību, tiešu un netiešu, objektīva un subjektīva rakstura, kas šīs mājaslapas apmeklētājiem varētu būt notikusi to prettiesiskas rīcības vai neizpildītu solījumu dēļ. Jūs apzināties, ka Interneta veikali vietnes autori nav tiešā veidā ar tiem saistīti un tamdēļ uz viņiem neattiecās Latvijas Republikā noteiktā patērētāju tiesību aizsardzības jurisdikcija.

Interneta veikali neuzņemās atbildību par jebkādām iepirkšanās neveiksmēm 3.pušu servisos. Visus strīdus iesakām risināt iesaistot kompetentās institūcijas, tādas, kā ECC Latvija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, vai atbilstoši attiecīgās jurisdikcijas noteiktajam vērsties ar strīda risināšanu tiesā.

Lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar 3.pušu servisu nosacījumiem, pirms pieņamt sadarbības lēmumu!

Īpašumtiesības

Īpašmutiesības uz saturu, mājaslapas simboliem un elementiem patur privvātpersona, kura ir vietnes autors. Jebkāda satura pilnīga vai daļēja pārpublicēšana/izmantošana/kopēšana ir stingri aizliegta.

Noteikumu neievērošana

Ja netiek ievēroti lietošanas noteikumi, mēs paturam tiesības liegt jums piekļuvi mājaslapai, servisiem, ja tādi varētu tikt jums nodrošināti, turklāt aizstāvēt savas intereses Latvijas Republikā noteiktajā tiesiskajā kārtībā.

Vecuma un apmeklēšanas ierobežojumi

Lietojot un apmeklējot šo vietni, jūs automātiski apliecināt, ka esat sasniedzis vecumu, kas ļauj jums apmeklēt šo vietni. Tāpat arī jūs automātiski apliecināt, ka jums ir tiesības jūsu apstākļos un nosacījumos to apmeklēt, un privātpersona, kura ir vietnes īpašnieks, neuzņemas atbildību, ja šādi nosacījumi un apstākļi tiek pārkāpti.

Noteikumu tiesiskums

Noteikumi ir veidoti saskaņā ar vispārpieņemtiem biznesa prakses principiem un saderībā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Jebkāda šo noteikumu apstrīdēšana un mainīšana var notikt tikai pēc vietnes autoru brīvas gribas vai Latvijas valsts kompetento iestāžu lēmumiem vai spriedumiem.

Izmaiņas noteikumos

Vietnes autori patur tiesības mainīt noteikumus jebkurā brīdī, par to iepriekš nebrīdinot. Noteikumu publicēšanas brīdis ir arī to spēkā stāšanās brīdis.

Kontakti

Ja jūs esat neapmierināti ar augstāk minēto, lūdzu, sazinieties ar mums pa epastu: [email protected] Mēs garantējam jums sniegt atbildi saprātīgā termiņā.