Kā risināt strīdu ar ārvalstu komersantu?

Mēs cenšamies padarīt iepirkšanos ārzemju interneta veikalos aizvien populārāku, bet garantēt, ka kaut kas tomēr nenoies greizi, nekādi nevaram. Palasiet kā cilvēki strīdas interneta komentāros, tādos portālos, kā Delfi un Tvnet par to, kurš mobilo sakaru operators ir labāks, kaut arī nenoliegsim – lielajos vilcienos viņi visi ir labi. Individuālu strīdu diemžēl ir ne mazums jebkurā nozarē.

patērētāju informēšanas centrs ECC Latvija

Jebkuru strīdu pašu par sevi būtu jāmēģina atrisināt rakstiskā vai mutiska veidā, sazinoties ar pašu komersantu. Tāpat ņemat vērā, ka apģērbu un apavu izmēru standarti katrā valstī var tikt noteikti savi, pasaulē un pat Eiropas Savienībā nav izstrādātu vienotu standartu, tamdēļ rūpīgi iepazīstieties ar izmēru tabulu salīdzinājumiem pa valstīm, pirms pērciet preces!

Pirms iesniedzat sūdzību, atcerieties – vai kopš pirkuma izdarīšanas brīža nav pagājuši divi gadi, jo tas ir noteiktais sūdzības iesniegšanas laiks, bet pārdevējam nav tiesību šo termiņu saīsināt. Turklāt obligāts pienākums ir saglabāt pirkuma čeku, līgumu, tostarp derīgas izdrukas no bankas konta un paša pārdevēja atsūtītā informācija uz e-pastu vai pašapkalpošanās sistēmā var kalpot par pierādījumu darījuma veikšanai.

Kur iespējams iesniegt sūdzību, ja strīds radies ar ārzemju interneta veikalu?

Jums noteikti būs mazāk nepaveicies, ja ķibele notikusi ar Eiropas Savienībā strādājošu komersantu. Tādā gadījumā, ja pārdevējs ignorē jūsu aicinājumus risināt problēmu, vai citādi strīdu nav izdevies atrisināt rakstiskā vai mutiskā veidā, jūs varat vērsties ar lūgumu problēmas risināšanā iesaistīties Eiropas patērētāju informēšanas centram (ECC Latvija).

Savādāk ir, ja strīdu jārisina ārpus Savienības robežām. Šādos gadījumos jāvēršās Econsumer.gov, kas sazināsies ar pārdevēju jūsu vārdā, bet palīdzēt varēs tikai tajās valstīs, kuras piedalās šajā strīdu risināšanas programmā. Par laimi, Ķīna un ASV ir šajā atrodamas.

Kādos gadījumos var vērsties ar sūdzību ECC Latvija?

ECC Latvija ir daļa no Eiropas patērētāju tīkla centra (ECC-Net), kas darbojas Eiropas Komisijas paspārnē. Šo tīklu veido 30 patērētāju tiesību aizsardzības organizācijas, divas no tām – Eiropas Ekonomiskās Zonas (EEZ) dalbīvlastīs – Norvēģijā un Islandē.

  • Iepirkšanās internetā
  • veikts pirkums ārpus pircēja mītnes zemes
  • ceļojot ar lidmašīnu (bagāžas problēmas – nozaudēta vai sabojāta, lidojuma aizkavēšanas, atteikums uzņemt reisā)
  • Auto nomāšana ārvalstīs
  • Veicot viesnīcas rezervāciju ārvalstīs
  • Ar tūrisma paketēm saistītos gadījumos

Kā notiek sūdzību izskatīšana ECC Latvija?

Patērētāju sūdzību izskatīšanai tiks iesaistīts attiecīgās dalībvalsts vai EZZ valsts patērētāju centrs, veicot saņemtās sūdzības pārsūtīšanu tam, kurā reģistrēts komersants. Sūdzības risināšana ECC-NET notiek pārrunu procesa veidā, sazinoties ar otru strīdus pusi un mēģinot rast starp abām pusēm pozitīvu kopsaucēju. Jāņem vērā, ka centra lēmumi nebūs nekādā veidā tiesiski saistoši nevienai no pusēm. Ja sarunu gaita nav izrādījusies tik veiksmīga, cik gribētos, ECC-NET pienākums ir informēt sūdzības iesniedzēju par tālākajiem iespējamajiem problēmas risināšanas veidiem un alternatīvajām strīdu risināšanas institūcijām, ja tādas attiecīgajā nozarē pastāv.

Ja tomēr kopsaucēju ar komersantu rast nav izdevies

Jebkurā gadījumā, iespēja, ka godīgs un ilgtermiņā strādājošs komersants atteiksies risināt sūdzību un vienīgā atlikusī iespēja paliek lietas izskatīšana tiesā, nav nemaz tik liela. Tomēr šādā gadījumā visvienkāršāk jums būs vērsties tiesā Eiropas Savienības jurisdikcijā, kad prasības apmērs nesasniedz 2000 eiro (pati pirkuma summa – atskaitot tiesvedības izdevumus), proti, ja komersants atsakās brīvprātīgi izpildīt patērētāja prasība, patērētājs var vērsties ar tiesā, lai uzsāktu tiesvedību saskaņā ar Eiropas procedūru par maza apmēra prasībām.

Kā notiek Eiropas procedūra par maza apmēra prasību risināšanu?

Maza apmēra prasības procedūra darbojās visās Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās Zonas dalībvalstīs, atskaitot Dāniju. Patērātājs var iesniegt sūdzību savas valsts tiesā vai komersanta deklarētajā valstī.

Prasības iesniegšanas procedūrai ir jāatbilst attiecīgajā valstī noteiktajai likumdošanai, bet parasti ar tradicionālo pastu var tikt galā. Vēl varētu būt pieņemami tādi dokumentu nosūtīšanas veidi, kā fakss, e-pasts, bet tikai tādā gadījumā, ja tiek ievērota attiecīgās dalībvalsts formālā prcedūra. Vienkāršākais tamdēļ būtu tomēr prasības iesniegšana Latvijas tiesā. Prasības pieteikuma veidlapā norādā visus apstākļus un pierādījumus, kas ir strīda pamatā. Pašam prasības pieteikumam jābūt rakstītam attiecīgās valsts valodā, kurā tas iesniegts. Veidlapu jūs varat iegūt oficiālajā Eiropas Tiesiskās Sadarbības atlanta vietnē.

Maza apmēra lietas tiek izskatīta rakstveidā. Tikai atsevišķos gadījumos tiesa varētu gribēt uzklausīt lietas dalībniekus klātienē. Tamdēļ labāk ir izvēlēties tādu tiesu ārvalstīs, kurā lietu varēs vest arī ar video konferences palīdzību.

Tiesai sprieduma atzīšana notiek bez robežām – gluži tas, ko mēs gaidām no dalības savienība. Šādas maza apmēra prasību lietas tiek atzītas un izpildītas jebkurā dalībvalstī pēc sprieduma stāšanās spēkā un bez iespējas neatzīt tiesvedības iznākumu nevienai no pusēm. Latvijas zvērinātie tiesu izpildītāji būs tiesīgi izpildīt spriedumu arī svešā dalībvalstī.

Atcerieties – tiesvedība vismaz Latvijā pati par sevi nav bez maksas! Iesniedzot prasību, jūs maksāsiet tiesas nodevu (tā ir atgūstama, ja spriedums būs jums labvēlīgs), kā arī spriedumi ir pārsūdzami civilprocesa likuma noteiktajā kārtībā.