Noderīga informācija

Vai pārdevejam jāmaksā par preces atpakaļ nosūtīšanu, ja līgumu lauž klients?

Komersantam nav pienākuma segt preces atgriešanas izmaksas, ja klients pašrocīgi nolēmis lauzt distances līgumu un izmantot atteikuma tiesības. Tamdēļ pārdevējs var pieprasīt, lai preces atgriešanas izdevumus sedz pircējs.

Ko darīt, ja pārdevējs reklamējis precei neatbilstošas īpašības?

Komersantam ir aizliegts maldināt patērētāju par tādām preces un pakalpojuma īpašībām, kas neatbilst realitātei. Piemēram, sauklis: “ātrie kredīti ir visu problēmu risinājums”, būtu maldinošas komercprakses īstenošana, jo tam nav finansiāla rakstura pamatojuma. Ja patiešām ātrais kredīts risina visas problēmas, tad to jāpamato ar zinātniskām metodēm.

Kā rīkoties, ja pārdevējs atsūtījis preces, kas netika pasūtītas?

Komersants nedrīkst pieprasīt samaksu no patērētāja par precēm vai pakalpojumiem, tostarp atpakaļ sūtīšanu, un uzstāt šo uz preču vai pakalpojumu vērtības samazināšanos, ja patērētājs nav veicis to pasūtījumu. Patērētājam nav pat jāsatraucas par šādas preces nosūtīšanu atpakaļ, tā kā paša komersanta pienākums ir rūpēties par nepareizi nosūtītas preces atgūšanu.

Kā rīkoties, ja pārdevējs pieprasa papildus samaksu pēc norādītās gala cenas?

Nemaksājiet! Jūsu kā klienta pienākums nav maksāt nekādas papildus maksas, kas iepirkšanās procesā netika skaidri norādītas. Ja komersants ir izvēlējies īstenot šādu praksi, patērētājam ir tiesības atteikties no līguma un pieprasīt pilnu jau samaksāto naudu atpakaļ.

Kam taisnība, ja pārdevējs automātiski atzīmējis ķeksīšus pie manām vēlmēm?

Patērētāja pienākums nav maksāt par precēm un pakalpojumiem, kas piesūtīti šādas komercprakses veidā. Preces vai pakalpojumus pārdevējs nedrīkst izvēlēties patērētāja vietā. Piedāvājumiem iegādāties kaut ko papildus ir jābūt skaidri aprakstītiem pašā mājaslapā pirms iepirkšanās procesa noslēgšanas.

Ko darīt, ja prece sabojāta piegādes laikā?

Pamatā par preces kvalitātes saglabāšanos piegādes laikā atbildīgs ir tas, kurš uzņēmies preces piegādi. Ja piegādi uzņēmies komersants, tad tā ir komersanta atbildība piegādāt pienācīgas kvalitātes preci. Ja pats klients – pēc līgumiskās vienošanās.

Ko darīt, ja pārdevējs preci nepiegādā laikā?

Patērētājam ir tiesības lūgt preces piegādi papildus noteiktajam termiņam. Ja pardevējs nav spējīgs to izpildīt, tad klientam ir tiesības pieprasīt lauzt līgumu un atgūt visu kopējo samaksāto summu.

Kāda nozīme pārdevēja ievietotajām uzticības zīmēm (watermark)?

Tā kā to atrašanās tirdzniecības vietnēs nav obligātas, to apzīmējumiem nav nekāda tiesiska spēka.

Pārdevējs neinformēja par atteikuma tiesībām?

Priecājieties! Atteikuma tiesību periods automātiski pagarinās par 12 mēnešiem no brīža, kad beidzies sākotnējais 14 dienu atteikuma periods.

Cik ilgā laikā pārdevējam ir jāpiegādā man preci?

Preci ir jāpiegādā 30 dienu laikā skaitot no brīža, kad noslēgts līgums, ja vien savstarpējā vienošanās nav noteikusi citādi.

Kāpēc ir pārdevēji, kas nepiegādā uz Latviju?

Saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvas 2006/123/EC 20.2.punktu, pārdevējam nav tiesību kādu diskriminēt viņa nacionalitātes vai dzīvesvietas dēļ, bet izņēmums ir objektīvi iemesli, kas visbiežāk ir saistīti ar kopējiem ekonomiskiem un finansiāliem apsvērumiem.

Cik ilgā laikā drīkstu atteikties no preces, ja nopirku to internetā?

Ja prece iegādāta pamatojoties uz distances līgumu, tad tās ir 14 kalendārās dienas un ne pārdevējam, ne ES dalībvalstīm nav tiesība šo noteikumi mainīt. Patērētājam ir pienākums septiņu dienu laikā uzsākt preces atgriešanu pārdevējam. Preču atgriešana nav attiecināma uz aviobiļetēm, žurnāliem, laikrakstiem, ar azartspēlēm saistītām lietām un pakalpojuiem, programmatūru, ja tās iepakojums ticis atvērts, un uz precēm, kas iegādātas izsolēs.


Ja Jūs nespējāt rast atbildi uz sev interesējošo jautājumu, lūdzu, vērsieties mūsu palīdzības sadaļā!