Atteikuma tiesības

Pērkot preces arī ārzemju interneta veikalā, jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas, ja vien ar pārdevēju neesat vienojušies par garāku atteikuma termiņu.

Brīdī, kad pārdevējs (tas var būt arī kurjers, preču saņemšana pasta nodaļā) nodod pircējam preces, tam līdz ar tām ir obligāts pienākums arī pircējam iedot atteikuma veidlapu, kurā precīzi norādīts pārdevēja nosaukums un fiziskā adrese, un paskaidrotas atteikuma tiesības.

Ja ārzemju interneta veikals nav sniedzis informāciju par iespējām izmantot atteikuma tiesības, tad varat vienpusēji atkāpties no līguma viena gada laikā, ņemot vērā preces saņemšanas dienu, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā kopš informācijas saņemšanas dienas.

Brīdī, kad nosūtīta atteikuma tiesību veidlapa pa pastu vai speciāli tam paredzētā elektroniskajā vidē, ja tas izdarīts noteiktajā termiņā, jūs automātiski tiekat atbrīvots no visām līgumsaistībām. Jūsu pienākums ir 14 dienu laikā atgriezt pārdevējam saņemtās preces vai vismaz uzsākt to atgriešanu.

Ārzemju interneta veikala pienākums būs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc rakstveida atteikuma saņemšanas dienas atgriezt tos naudas līdzekļus, kas par preci tikusi samaksāta pilnā apmērā līdz līguma izbeigšanās brīdim. Pārdevējam ir tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kad saņēmis atpakaļ preci vai apliecinājumu, ka tā nosūtīta tam atpakaļ.

Kurš atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā sedz izdevumus par preces nogādāšanu atpakaļ veikalam? Patērētājs, ja vien tirgotājs nav piekritis tos segt pats.

Izmantojot atteikuma tiesības, pircēja pienākums ir nekavējoties gādāt par preces atgriešanu atpakaļ pārdevējam, bet ne vēlāk kā četripadsmit kalendāro dienu laikā uzsākt tās atpakaļ piegādi.

Pārdevējam nav atļauts šo tiesību izmantošanas gadījumā pieprasīt līgumsodu vai jebkādu citu zaudējumu atlīdzināšanu, jo tāds pienākums nerodās.

Izmantojot augstāk minētās privilēģijas, patērētājam ir jāatceras, ka preces drīkst būt lietotas tik tālu, cik to prasītu to izmēģināšana parastā veikalā. Atceraties, ka uz pielaikotām zeķēm un apakšveļu nav iespējama šādu privilēģiju izmantošana higiēnas apsvērumu dēļ.